kuska


kuska
×kuskà (l. chustka, brus. xycткa) sf. (2) K 1. didelė stora skepeta apsigaubti, skara: Pasiimk tą tūbinę kuską apsisiausti Ms. Pasiimk kùską, galia lyti Žd. Apsisiautusi su kuska, ir valkiojas, atrodo, ka didžiausias speigas būtų Vvr. 2. Klp skepeta galvai apsirišti, skarelė; nosinė: Toks vėjas, o ji be kùskos Sg. Šimtą dovanosma, kusko[je] suvyniosma (d.) Gr. Susidėvėjo mano kuskà Nmk. Silkų kuską besiuvanti, aukso žiedą bemaustanti Plt. Ir gražumas tavo kuskẽlės! Klm. Mano mama žada pirkti silkinę kuską NmŽ. Duoki, brolaiti, šilkų kuskelę ašarėlėms šluostyti LTIII416. Nusipirkau gražią kuskikę Šln. Eisav į svirnelę, skirsav tris kuskeles KlpD81. Išeik, mergužėle, išnešk kuskužėlę prakaitužiui šluostyti JV413. Davė manie mergužėlė baltų linų kuskužėlę, žaliais šilkais siūtą, raštužiais rašytą JD1069. Rūtų rasele burnelę prausė, šilkų kuskele ir nusišluostė JV929. Tur pypkelę skambaluotą ir tuzelę kutosuotą, tur ranko[je] nendrelę, kišenė[je] kuskelę D72. 3. staltiesė: Stalelį tiesiau šilkų kuskele JV793. 4. skuduras: Na, kavalieriau, nebesusirinksi visų savo ir kùskų! Ob. 5. ppr. pl. gaidžio pakarūklai: Pažiūrėk, mūsų gaidžio kùskos į ledą sušalusios Krp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kuška — sf. Q626 žr. kuškis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuska — v ( de, t) ÅLD åka, äv. skjutsa …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Kuska Hostal — (Куско,Перу) Категория отеля: Адрес: Huaynapata 245, Cusco Куско, Перу …   Каталог отелей

  • Hotel Kuska — (Huancayo,Перу) Категория отеля: Адрес: Av. Ferrocarril 3144, El Tambo, Huancayo, Перу …   Каталог отелей

  • Khushka Rice — Khushka, kuska, or Khusqa is a rice dish of primarily South Asian origin made with spices, rice (usually basmati) and ghee. It s a lunch dish, primarily served with Kurma or Korma and is very popular in Southern India. Ingredients The spices and… …   Wikipedia

  • Harlem — For other uses, see Harlem (disambiguation). Harlem, New York   Neighborhoods of New York City   The Apollo Theater on …   Wikipedia

  • Wächter der Nacht — Filmdaten Deutscher Titel Wächter der Nacht – Nochnoi Dozor Originaltitel Ночной дозор (Notschnoi dosor) …   Deutsch Wikipedia

  • Karneval in Namibia — Logo des Windhoek Karneval (WiKa) Der Karneval in Namibia spielt eine wichtige kulturelle Rolle vor allem der Deutschnamibier in Namibia. Im Land finden jährlich über das Jahr verteilt sechs große Karnevals statt, die sich eng an den Traditionen… …   Deutsch Wikipedia

  • apklėsti — 1 apklė̃sti, àpklesčia, àpklėstė (àpklėtė, apklė̃so) 1. tr. BŽ167 apsupti, apsiausti, apgaubti: Galvą skepeta apklė̃sti Yl. Motriškas laidojo àpklėstas su kuskelėms silkinėms Šts. Moteriškę apklėsdavo skepeta ir pašarvodavo viduryje pirkios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsiausti — 1 užsiaũsti, užsiaũčia (ùžsiaučia), ùžsiautė NdŽ 1. tr. apgobti, apdengti ką kuo: Ùžsiautė vaiką apsiaustu DŽ1. | refl. tr., intr. Vkš: Nors pečius užsisiaũsk kuo, eidamas į pašalį – teip vėjas duoda Srv. Eigulys skara užsisiaũtęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language